Тут надають

якісні послуги!

Центр надання адміністративних послуг

Роздільнянська територіальна громада

Прийняття рішення про відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб


Ідентифікатор послуги: 01730

Повна назва: Прийняття рішення про відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб

Інформація про послугу: У разі якщо ваше майно було використано для припинення злочину, проїзду до місця події, стихійного лиха, супроводження до лікувальних закладів осіб, які потребують термінової медичної допомоги, для переслідування правопорушників та їх супроводження або конвоювання до органів Національної поліції, ви маєте право на отримання відшкодування витрат та збитків. Для цього потрібно звернутись до Головного управління Національної гвардії або до органу військового управління оперативно-територіального об'єднання, з'єднання, військової частини (підрозділу) з необхідним пакетом документів.

Строк: 30 днів (календарні)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 30 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Головне Управління Національної гвардії
 • Орган військового управління оперативно-територіального об'єднання, з'єднання, військової частини (підрозділу)

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про відшкодування витрат та збитків із зазначенням марки, моделі транспортного засобу, року його випуску, реєстраційного номера, а також розміру витрат та збитків, яких зазнав власник транспортного засобу у зв'язку з його використанням (за формою згідно з додатком https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/36/f446530n36.doc)
 • Копії документів, розрахунки, що підтверджують витрати та збитки, яких зазнав власник транспортного засобу у зв'язку з його використанням
 • Копії документів, що підтверджують належність транспортного засобу його власнику
 • Копія акта або картки тимчасового використання транспортних засобів

Умови і випадки надання

Використанням транспортних засобів є тимчасове вилучення військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних і юридичних осіб незалежно від форми власності (крім транспортних засобів дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні, транспортних засобів спеціального призначення) на строк, що не перевищує часу, необхідного для припинення злочину, проїзду до місця події, стихійного лиха, супроводження до лікувальних закладів осіб, які потребують термінової медичної допомоги, для переслідування правопорушників та їх супроводження або конвоювання до органів Національної поліції.Документами, які підтверджують використання транспортного засобу, є акт тимчасового використання транспортних засобів, а у разі гострої потреби, якщо зволікання призводить до створення реальної загрози життю або здоров'ю людей, громадському порядку чи громадській безпеці, - картка тимчасового використання транспортних засобів, які видаються військовослужбовцями Національної гвардії власникові транспортного засобу перед його використанням.Для відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням транспортних засобів, власник транспортного засобу за зареєстрованим або фактичним місцем проживання чи за місцем використання такого засобу звертається до Головного управління Національної гвардії або до органу військового управління оперативно-територіального об'єднання, з'єднання, військової частини (підрозділу), вищого військового навчального закладу, навчальної військової частини (центру), бази, закладу охорони здоров’я, установи Національної гвардії з необхідним пакетом документів.З метою визначення розміру витрат та збитків, пов'язаних з використанням транспортного засобу, його власник за власний рахунок організовує проведення експертної оцінки використаного, пошкодженого або знищеного транспортного засобу з подальшим відшкодуванням уповноваженим підрозділом повної вартості послуг, пов'язаних з проведенням такої оцінки, за умови пред'явлення власником транспортного засобу відповідних документів, розрахунків, які підтверджують їх вартість.З метою повного та всебічного з'ясування обставин, за яких використовувався транспортний засіб, може бути проведено в установленому порядку службове розслідування. У такому разі строк розгляду документів щодо відшкодування власникові транспортного засобу витрат та збитків, пов'язаних з використанням транспортного засобу, продовжується на строк проведення службового розслідування.Для вирішення питання щодо відшкодування власникові транспортного засобу витрат та збитків, пов'язаних з використанням транспортного засобу, за рішенням командувача Національної гвардії в Головному управлінні Національної гвардії утворюється постійно діюча комісія, порядок діяльності якої визначається відповідним положенням, що затверджується командувачем Національної гвардії.У разі надходження до уповноваженого підрозділу необхідних документів уповноважений підрозділ протягом не більш як п'яти робочих днів надсилає їх за належністю до Головного управління Національної гвардії для розгляду та прийняття постійно діючою комісією рішення щодо відшкодування власникові транспортного засобу витрат та збитків, пов'язаних з використанням транспортного засобу.Рішення щодо відшкодування власникові транспортного засобу витрат та збитків, пов'язаних з використанням транспортного засобу, приймається постійно діючою комісією за результатами розгляду поданих власником транспортного засобу усіх необхідних документів, матеріалів службового розслідування, а також інших документів, зокрема отриманих від спеціалістів та/або відповідних організацій, експертних установ (експертів) за запитами (зверненнями) Головного управління Національної гвардії.


Результати та способи отримання результату
 • Рішення щодо відшкодування власникові транспортного засобу витрат та збитків, пов'язаних з використанням транспортного засобу
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 30 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Законом не встановлені

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про Національну гвардію України" ст. 13
  • Постанова КМУ від 19.08.2015 №611 "Про затвердження Порядку відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб"