Тут надають

якісні послуги!

Центр надання адміністративних послуг

Роздільнянська територіальна громада

Зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів


Ідентифікатор послуги: 01719

Повна назва: Зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

Інформація про послугу: Зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснюється Головними управліннями Держпродспоживслужби в областях та м. Києві на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи, зареєстрованої в установленому порядку державним інспектором.

Строк: 30 днів (календарні)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 30 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто
 • представник заявника: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява власника або уповноваженої ним особи
 • Копії паспорта та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (для фізичної особи).
 • Рішення власника про зняття машини з обліку (для юридичної особи)
 • Свідоцтво про реєстрацію машини
 • Номерні знаки
 • Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації (при знятті машини з обліку у зв'язку з її відчуженням).
 • Документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків, а також зборів за послуги, що надаються територіальними органами Держпродспоживслужби.
 • Копія згоди або дозволу на зняття машини з обліку відповідного суб'єкта управління майном (для державних та комунальних підприємств).
 • Письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, яка була зареєстрована за одним із співвласників, визначеним за їх згодою, що засвідчується в установленому порядку.
 • Рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку, яка була зареєстрована за одним із співвласників, на підставі договору про спільне володіння, користування і розпорядженням майном, яке перебуває в спільній частковій власності за їх згодою, що засвідчується в установленому порядку.
 • Рішення господарського товариства для машини, що повертається особі у зв'язку з її виходом з господарського товариства та реєструється за нею.
 • Згода батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника), яка засвідчується нотаріально, для машини, що належить неповнолітній особі, а у разі успадкування за законом - малолітній особі.
 • Засвідчене в установленому порядку рішення власника, рішення суду про ліквідацію юридичної особи (для зняття з обліку машини у зв'язку з ліквідацією юридичної особи).
 • Обліково-ідентифікаційна табличка (при вибракуванні машин)
 • Акт про списання при вибракуванні машини, що належить юридичній особі.
 • Засвідчена в установленому порядку копія дійсної (чинної) довідки про включення до ЄДРПОУ, або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для підтвердження правильності найменування власника, його адреси та ідентифікаційного коду).
 • Також до заяви (в разі потреби) додаються: - документи, що підтверджують використання та зберігання машини у відокремленому підрозділі або право власності на земельну ділянку чи на користування нею, в разі реєстрації машини за місцезнаходженням відокремлених підрозділів або земельних ділянок; - документ, що посвідчує уповноважену особу власника та його повноваження (у разі потреби), а при зверненні фізичної особи, уповноваженої в установленому порядку власником машини здійснювати реєстрацію та зняття з обліку машини, обов'язково подається довіреність або її копія, завірена в установленому порядку.

Умови і випадки надання

З обліку машина знімається після її огляду спеціалістом з обстеження з видачею висновку протягом семи робочих днів на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи, до якої додаються документи, визначені у переліку.При знятті машини з обліку у зв'язку з її вибракуваннямогляд спеціалістом з обстеження не проводиться.Забороняється знімати з обліку машину, щодо якої в установленому порядку повідомлено про накладення арешту або заборону зняття її з обліку. Зазначена вимога стосується також неповнолітніх (до 18-річного віку).У разі коли встановлено факт перебування машини протягомостанніх п'яти і більше років в розукомплектованому і непридатномудля експлуатації стані, неможливо відшукати власника машини абоколи її не подано на обов'язковий технічний контроль, банкрутствата ліквідації суб'єкта господарювання - юридичної особи, інспекція вживає заходів для зняття такої машини з реєстрації.При цьому на заяві власника машини робиться запис: "Знято зобліку в зв'язку зі скасуванням реєстрації", а документи власникуне повертаються.


Результати та способи отримання результату
 • Видача Свідоцтва про реєстрацію машин з відміткою про зняття з обліку машини (відрізаний нижній кут свідоцтва та штамп «Знято з обліку для реалізації», печатка та підпис державного інспектора) та номерних знаків «Транзит».
 • Факт отримання документів засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи-підприємця, фізичної або уповноваженої ним особи при пред’явлені документа, що засвічує його особу
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 30 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • У разі коли в установленому порядку повідомлено про накладення арешту або заборону зняття її з обліку. Зазначена вимога стосується також неповнолітніх (до 18-річного віку).
  • У разі коли документи: - подано не в повному обсязі; - викладено іноземною мовою без додатка засвідченого в установленому порядку перекладу на державну мову; - копії не засвідчені в установленому порядку; - оформлено з іншими порушеннями закону.
  • Якщо у висновку спеціаліста зазначено, що на машині знищені або підроблені, або сфальсифіковані ідентифікаційні номери складових частин (вузлів і агрегатів).

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Постанова КМУ від 08.07.2009 №694 "Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"
  • Наказ ЦОВВ від 22.11.2011 №664 "Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"