Тут надають

якісні послуги!

Центр надання адміністративних послуг

Роздільнянська територіальна громада

Видача кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника


Ідентифікатор послуги: 01697

Повна назва: Видача кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника

Інформація про послугу: Сільськогосподарська дорадча діяльність - діяльність, спрямована на задоволення потреб особистих селянських та фермерських господарств, господарських товариств, інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, а також сільського населення у підвищенні рівня знань та вдосконаленні практичних навичок прибуткового ведення господарства. Для того, щоб стати сільськогосподарським дорадником, потрібно скласти кваліфікаційний іспит та отримати свідоцтво встановленого зразка.

Строк: Засідання регіональних кваліфікаційних комісій відбувається щокварталу: У місячний строк

Вартість: Засідання регіональних кваліфікаційних комісій відбувається щокварталу: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Засідання регіональних кваліфікаційних комісій відбувається щокварталу

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: У місячний строк

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Обласні, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява
 • Анкета фізичної особи, яка допущена до складання кваліфікаційного іспиту згідно з додатком 1 до Положення про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського експерта - дорадника
 • Витяг з трудової книжки
 • Копії дипломів, за пред'явленням оригіналу, про отримання повної вищої освіти, наукового ступеня, атестата про присвоєння вченого звання (за наявності такого ступеня чи звання)

Умови і випадки надання

Кваліфікаційні комісії через засоби масової інформаціїінформують всіх зацікавлених осіб про адресу та терміни поданнязаяв щодо складання кваліфікаційних іспитів, час і місце їхпроведення, перелік необхідних документів.Термін подання заяви і документів зазначається воголошенні, але повинен становити не менше 30 календарних днів віддня публікації в регіональному засобі масової інформації. Заяви,які надійшли після визначеного терміну, відкладаються на наступнізасідання кваліфікаційної комісії.Регіональні кваліфікаційні комісії ведуть облік поданихзаяв, узгоджують час і місце проведення кваліфікаційного іспиту,інформують про це осіб, які подали заяви та допущені до здачітакого іспиту, але не пізніше ніж за 15 днів до дати складаннякваліфікаційного іспиту.Засідання регіональних кваліфікаційних комісійвідбувається щокварталу.Складання кваліфікаційних іспитів проводиться відповіднодо програми.На підставі відомості про складання кваліфікаційногоіспиту голова кваліфікаційної комісії видає кваліфікаційнесвідоцтво встановленого зразка сільськогосподарського дорадника(додаток 4 до Положення) та сільськогосподарського експерта-дорадника(додаток 5 до Положення), про що складається відповідний акт.


Результати та способи отримання результату
 • Рішення про здачу кваліфікаційного іспиту
 • Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва встановленого зразка сільськогосподарського дорадника (сільськогосподарського експерта-дорадника)
 • Рішення про нездачу кваліфікаційного іспиту
 • Строк та вартість надання послуги

  Засідання регіональних кваліфікаційних комісій відбувається щокварталу

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: У місячний строк

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Особа не склала кваліфікаційний іспит

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" ст. 11
  • Постанова КМУ від 26.04.2005 №176 "Про затвердження Положення про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського експерта - дорадника"