Тут надають

якісні послуги!

Центр надання адміністративних послуг

Роздільнянська територіальна громада

Затвердження експортної потужності


Ідентифікатор послуги: 01611

Повна назва: Затвердження експортної потужності

Інформація про послугу: Оператор ринку харчових продуктів, який має намір здійснювати експорт харчових продуктів до країн, які вимагають підтвердження Держпродспоживслужбою безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, відповідності процесу виробництва та/або обігу харчових продуктів вимогам законодавства країни призначення, зобов'язаний пройти процедуру затвердження експортних потужностей.

Строк: Прийняття рішення про відмову у затвердженні потужності для експорту: 40 днів (робочі); Затвердження потужності для експорту: 50 днів (робочі)

Вартість: Прийняття рішення про відмову у затвердженні потужності для експорту: Безоплатне надання; Затвердження потужності для експорту: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Прийняття рішення про відмову у затвердженні потужності для експорту

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 40 днів (робочі)

Затвердження потужності для експорту

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 50 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів
 • Територіальні органи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
 • Центр надання адміністративних послуг за місцем провадження діяльності

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; особисто

Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Запит про затвердження експортної потужності

Умови і випадки надання

Для затвердження експортної потужності оператор ринку подає територіальному органу Держпродспоживслужби або через Центр надання адміністративних послуг за місцем розташування потужності запит про затвердження експортної потужності, який повинен містити:- найменування або прізвище, ім'я, по батькові оператора ринку;- код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) оператора ринку;- реєстраційний номер (для потужності, експлуатація якої вимагає отримання експлуатаційного дозволу) або особистий реєстраційний номер (для потужності, яка підлягає державній реєстрації);- назву експортної потужності;- адресу експортної потужності;- адресу електронної пошти та номер засобу зв'язку оператора ринку;- вид господарської діяльності, що провадиться з використанням експортної потужності;- назву виду харчових продуктів, які планується експортувати;- асортиментний перелік харчових продуктів, які планується експортувати;- перелік постачальників сировини, що використовується для виробництва харчового продукту, який планується експортувати, а також інших операторів ринку, що залучені до виробництва та/або обігу такого харчового продукту;- назви країн (країни) призначення.Запит про затвердження експортної потужності засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи.Протягом 20 календарних днів після отримання від оператора ринку або уповноваженої особи запиту про затвердження експортної потужності територіальний орган повідомляє заявникові дату початку інспектування експортної потужності.Під час інспектування територіальний орган Держпродспоживслужби перевіряє відповідність експортної потужності вимогам країни призначення.


Результати та способи отримання результату
 • Рішення про затвердження даної потужності для експорту із зазначенням дозволених до експорту харчових продуктів
 • Внесення відомостей до Реєстру затверджених експортних потужностей
 • Рішення про відмову у затвердженні потужності як експортної
 • Строк та вартість надання послуги

  Прийняття рішення про відмову у затвердженні потужності для експорту

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 40 днів (робочі)

  Затвердження потужності для експорту

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 50 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Подані документи не відповідають вимогам законодавства

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" стаття 26
  • Наказ ЦОВВ від 10.02.2016 №38 "Про затвердження Порядку затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей"