Тут надають

якісні послуги!

Центр надання адміністративних послуг

Роздільнянська територіальна громада

Видача направлення для отримання послуг з соціальної та професійної адаптації


Ідентифікатор послуги: 01586

Повна назва: Видача направлення для отримання послуг з соціальної та професійної адаптації

Інформація про послугу: Ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей таких осіб, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалі учасники Революції Гідності мають право на отримання направлення для отримання послуг з соціальної та професійної адаптації за рахунок державного бюджету. Для цього потрібно звернутись до органу соціального захисту населення за місцем проживання або перебування.

Строк: 10 днів (робочі)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 10 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; електронною поштою, особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява за формою https://bit.ly/3liabjT
 • Копія (сканкопія/фотокопія) індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни).
 • Копія документа, що підтверджує належність до категорії осіб, на яких пощирюється послуга.
 • Копія (сканкопія/фотокопія) посвідчення (засвідчена підписом особи), що підтверджує наявність одного із статусів, отримувача послуг.
 • Копія (сканкопія/фотокопія) свідоцтва про шлюб, для дітей - свідоцтва про народження (для членів сімей осіб, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та членів сімей осіб, на яких поширюється послуга).
 • У разі коли вищезазначені документи перебувають у володінні органу соціального захисту населення або містяться в інформаційно-комунікаційних системах, такі документи не подаються, а в заяві зазначаються відомості, необхідні для отримання послуг з професійної адаптації. У такому випадку документи, необхідні для отримання послуг з професійної адаптації, отримуються органом соціального захисту населення без участі суб’єкта звернення на підставі зазначених у заяві відомостей шляхом доступу суб’єкта надання публічної послуги до відповідних інформаційно-комунікаційних систем або в автоматичному режимі шляхом електронної інформаційної взаємодії інформаційно-комунікаційних систем через систему електронної взаємодії таких систем у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Умови і випадки надання

Послуга призначена для ветеранів війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалим учасникам Революції Гідності.На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування дія цього Порядку та умов поширюється також на військовослужбовців (резервісти, військовозобов’язані, добровольці Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, співробітників Служби судової охорони, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та членів їх сімей.Види соціальної та професійної адаптації:
1. За робітничими професіями здійснюється шляхом первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням їх навичок, умінь та побажань.2. Для осіб з вищою освітою здійснюється шляхом:- отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше ступеня (рівня) освіти, підвищення кваліфікації, спеціалізації, у тому числі із скороченим строком навчання;*
- отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (при цьому вартість такого навчання не повинна перевищувати п’ятнадцятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент вступу до закладу освіти).
Прийом на навчання для перепідготовки/підвищення кваліфікації здійснюється згідно з умовами прийому до закладів вищої освіти у відповідному році.
Порядок отримання послуги:1. Особа для отримання послуг з соціальної та професійної адаптації письмово звертається до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою за встановленою формою.
2. Орган соціального захисту населення:2.1. Реєструє заяву особи у журналі.
2.2. Видає особі направлення на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання до обласного, Київського міського, міського, районного і міськрайонного центру зайнятості або іншої установи.
2.3. Видає особі направлення на професійне навчання з урахуванням висновків професійної орієнтації.
2.4.Особа на підставі направлення на професійне навчання зараховується до установи.
Професійна адаптація організовується і здійснюється за рахунок коштів державного бюджету суб’єктами освітньої діяльності, що мають право в установленому законодавством порядку на здійснення адаптації.
Послуги з професійного навчання надаються особі одноразово в порядку черговості.
Результати та способи отримання результату
 • Отримання направлення на професійне навчання за результатами професійної орієнтації.
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 10 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Недостовірність наданої інформації.

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” пункт 5 статті 8
  • Постанова КМУ від 21.06.2017 №432 "Про затвердження Порядку та умов забезпечення соціальної та професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності"