Тут надають

якісні послуги!

Центр надання адміністративних послуг

Роздільнянська територіальна громада

Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання


Ідентифікатор послуги: 00983

Повна назва: Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

Інформація про послугу: Підставою для внесення змін до актових засобів цивільного стану може бути усиновлення, скасування або визнання усиновлення недійсним, визнання та встановленням факту батьківства, материнства, а також виправлення та доповнення відомостей. Внесення змін до актових засобів цивільного стану, а також поновлення та анулювання, здійснюється відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану.

Строк: Справляється державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян: 90 днів (календарні); В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, що видаються у зв’язку із зміною та поновленням актових записів цивільного стану, державне мито не справляється.: 90 днів (календарні)

Вартість: Справляється державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян: 0.34 UAH (0.02 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, що видаються у зв’язку із зміною та поновленням актових записів цивільного стану, державне мито не справляється.:

Строк та вартість надання послуги

Справляється державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян

Адміністративний збір: 0.34 UAH (0.02 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян) / 0.02 UAH /

Строк надання: 90 днів (календарні)

В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, що видаються у зв’язку із зміною та поновленням актових записів цивільного стану, державне мито не справляється.

Адміністративний збір:

Строк надання: 90 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Відділи державної реєстрації актів цивільного стану
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
 • Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, особи без громадянства
 • Документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України
 • Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості, або відомості, які підлягають зміні
 • Інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті, крім тих, які знаходяться у володінні відділу або у володінні державних органів, від яких відділ має право їх витребовувати
 • Документ, що підтверджує сплату державного мита за видачу свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита
 • Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
 • Переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо документи складені іноземною мовою

Умови і випадки надання

Внесення змін до актового запису цивільного стану проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за наявності достатніх підстав.За наслідками перевірки зібраних документів орган державної реєстрації актів цивільного стану складає обґрунтований висновок про внесення змін до актового запису цивільного стану або про відмову в цьому.Внесення змін до актового запису цивільного стану проводиться за заявою:особи, щодо якої складено актовий запис;одного з батьків, опікуна, піклувальника дитини; опікуна недієздатної особи;спадкоємців померлого;
представника органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви.Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану подаються із зазначенням неправильних, неповних відомостей, або відомостей, які підлягають зміні.До заяви додаються інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті, крім тих, які знаходяться у володінні відділу або у володінні державних органів, від яких відділ має право їх витребовувати.Також подається документ, що підтверджує сплату державного мита за видачу свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.У разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» прийом заяв про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням заявника.Заява про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання та відповідні документи подаються суб'єктом звернення особисто до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або до центру надання адміністративних послуг.Центр надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви забезпечує передачу заяви та поданих заявником документів, необхідних для внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці на розгляд та зберігання.Строки надання адміністративної послуги:питання про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання розглядається у строк, що не перевищує трьох місяців, з дня подання відповідної заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та може бути продовжений за поважних причин не більше, ніж на три місяці.Можливі способи отримання відповіді (результату):Суб’єкт звернення отримує:
1) документи про державну реєстрацію актів цивільного стану у зв’язку із внесенням змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення, або висновок про анулювання актового запису цивільного стану або про відмову у внесенні змін до актових записів цивільного стану, їх поновленні та анулюванні безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану чи поштовим зв’язком або у центрі надання адміністративних послуг у разі подання до нього відповідної заяви;
2) у разі неотримання у центрі надання адміністративних послуг, до якого подано відповідну заяву, висновку про відмову у внесенні змін до актових записів цивільного стану, їх поновленні та анулюванні протягом одного місяця з дня його надходження він повертається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану і не пізніше наступного дня надсилається заявнику поштовим зв’язком.


Результати та способи отримання результату
 • Висновок про внесення змін до актового запису цивільного стану за наявності достатніх підстав щодо внесення змін до актового запису цивільного стану, його поновлення та видача відповідного свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану
 • Висновок про відмову у внесенні змін до актового запису цивільного стану, його поновлення та анулювання
 • Строк та вартість надання послуги

  Справляється державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян

  Адміністративний збір: 0.34 UAH (0.02 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян) / 0.02 UAH /

  Строк надання: 90 днів (календарні)

  В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, що видаються у зв’язку із зміною та поновленням актових записів цивільного стану, державне мито не справляється.

  Адміністративний збір:

  Строк надання: 90 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Відсутність достатніх підстав для внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання
  • Із заявою про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Кодекс від 10.01.2002 №2947-ІІІ Сімейний кодекс України стаття 233
  • Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" статті 6,11 ,19, 20, 22, 23, 24, 26
  • Декрет КМУ від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито" частина п'ята статті 3
  • Постанова КМУ від 02.09.2022 №989 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 213" повний текст
  • Розпорядження КМУ від 26.06.2015 №523-р "Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" повний текст
  • Розпорядження КМУ від 26.06.2015 №669-р "Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" повний текст
  • Наказ ЦОВВ від 13.01.2011 №96/5 "Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання" повний текст
  • Наказ ЦОВВ від 09.07.2015 №1187/5 "Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет" розділи І, V
  • Наказ ЦОВВ від 18.10.2000 №52/5 "Правила держаної реєстрації актів цивільного стану в Україні" п.3 розділу І; пп.1, 5, 9, 10 ,11, 14 розділу ІІ; розділ ІІІ: п. 24 глави 1, пп.12, 13, 20, 26, 27 глави 3 ; пп. 8-10 глави 5; пп. 3, 12, 13 розділу IV
  • Наказ ЦОВВ від 24.07.2008 №1269/5 "Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян" повний текст
  • Наказ ЦОВВ від 07.07.2012 №811 "Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита" розділи І, ІІ, ІІІ, IV, глава 5 розділу V