Тут надають

якісні послуги!

Центр надання адміністративних послуг

Роздільнянська територіальна громада

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю


Ідентифікатор послуги: 00151

Повна назва: Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Інформація про послугу: Право на державну соціальну допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років. Для призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю потрібно звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення чи центру надання адміністративних послуг, з відповідними документами.

Строк: 10 днів (календарні)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 10 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява за формою https://cutt.ly/SlgabYJ
 • Документ, що посвідчує особу заявника
 • Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
 • Свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (оригінал та копія)
 • Довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні
 • Копія рішення суду про усиновлення дитини
 • Довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства і дитини з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання
 • Довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання
 • Копія посвідки на постійне або тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства)
 • Копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника) (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)
 • Копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)
 • Копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)

Умови і випадки надання

Державна соціальна допомога призначається і виплачується громадянам України, які постійно проживають на території України, іноземним громадянам та особам без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну, та особам, які набули статусу біженців.Право на державну соціальну допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років.
Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи.Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю призначається у таких розмірах:- особам з інвалідністю з дитинства I групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;- особам з інвалідністю з дитинства II групи - 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;- особам з інвалідністю з дитинства III групи - 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;- на дітей з інвалідністю віком до 18 років - 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.Призначення і виплата державної соціальної допомоги, надбавки на догляд та допомоги на поховання проводяться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, до складу території яких входять міста обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад, уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради та посадовими особами центру надання адміністративних послуг.Заява про призначення державної соціальної допомоги особі з інвалідністю з дитинства, яку визнано недієздатною, а також на дитину з інвалідністю подається одним із їх законних представників за зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання особи, яка подає заяву.Якщо зареєстроване місце проживання або місце фактичного проживання законного представника не збігається із зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання дитини з інвалідністю, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення проводять перевірку відомостей щодо неотримання державної соціальної допомоги на дитину з інвалідністю другим із законних представників з використанням інформаційних систем.В умовах воєнного часу виплата допомоги не зупиняється, навіть якщо отримувач пропустив строк її перегляду.
Виплата соціальної допомоги дітям з інвалідністю, яким виповнилося 18 років у лютому 2022 р. та в інших місяцях під час дії правового режиму воєнного стану і які не встигли пройти обстеження та отримати висновок медико-соціальної експертизи щодо встановлення статусу особи з інвалідністю, продовжується на період дії правового режиму воєнного стану та на один місяць після дати його скасування.


Результати та способи отримання результату
 • Призначення державної допомоги
 • Відмова в призначенні державної допомоги
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 10 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Виявлення в поданих документах недостовірної інформації
  • Подані документи не відповідають вимогам законодавства. Подано неповний пакет документ. Помічника фізичної особи або саму особу визнано недієздатними.

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" ч. 1 ст. 1
  • Постанова КМУ від 26.02.2022 №162 "Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану" увесь
  • Постанова КМУ від 07.03.2022 №214 "Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану" увесь
  • Постанова КМУ від 03.02.2021 №79 "Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" за текстом
  • Наказ ЦОВВ від 21.04.2015 №441 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг" за текстом