Тут надають

якісні послуги!

Центр надання адміністративних послуг

Роздільнянська територіальна громада

Видача витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок


Ідентифікатор послуги: 00068

Повна назва: Видача витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Інформація про послугу: Нормативну грошову оцінку земельної ділянки здійснюють для визначення розміру земельного податку, державного мита при обміні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності тощо. Дані про нормативну грошову оцінку ділянки подаються у формі витягу з відповідної технічної документації. Подати заяву про отримання витягу можна особисто у центрі надання адміністративних послуг або через портал електронних сервісів Держгеокадастру.

Строк: 3 дні (робочі)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 3 дні (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Територіальні органи Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; електронною поштою, поштою (рекомендованим листом), особисто; online: https://e.land.gov.ua/services
 • заявник: письмово; електронною поштою, поштою (рекомендованим листом), особисто; online: https://e.land.gov.ua/services

Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, представницький орган місцевого самоврядування

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про надання витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
 • Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).
 • Додаток (у разі відсутності відомостей про земельну ділянку у Державному земельному кадастрі подається виключно через центр надання адміністративної послуги): засвідчена підписом заявника копія документації із землеустрою, на підставі якої здійснювалося формування цієї земельної ділянки; засвідчена підписом заявника копія документа, що посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою

Умови і випадки надання

Заява подається заявником або уповноваженою ним особою особисто, або шляхом направлення поштою до центру надання адміністративних послуг, або в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Портал Дія», у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру


Результати та способи отримання результату
 • Витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок або повідомлення про відмову у наданні такого витягу
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 3 дні (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Земельна ділянка несформована у відповідності до Земельного кодексу України (неможливість визначити місце розташування земельної ділянки).
  • Відсутність технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.
  • Земельна ділянка розташована в межах населеного пункту, на територію якого відсутні дані в затвердженій технічній документації з нормативної грошової оцінки земель, яку було розроблено на населений пункт (відбулась зміна меж та площі земель населеного пункту).
  • Скасування державної реєстрації земельної ділянки (відомості про земельну ділянку перенесено до архівного шару відомостей Державного земельного кадастру).
  • Земельній ділянці присвоєно кадастровий номер, однак відсутні відомості у Поземельній книзі.
  • Відсутній бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району або значення бала бонітету становить «0» (для категорії земель сільськогосподарського призначення).
  • Відсутність у відомостях Державного земельного кадастру коду виду цільового призначення земельної ділянки, визначеного відповідно до додатка 8 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 року № 1147.
  • Земельній ділянці присвоєно кадастровий номер, однак відсутні відомості щодо земельної ділянки в Державному земельному кадастрі.
  • Земельна ділянка має самоперетин.
  • Рішення органу місцевого самоврядування щодо затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок не набрало чинності відповідно до вимог статті 271 Податкового кодексу України.
  • У відомостях Державного земельного кадастру наявна невідповідність між категорією земель та кодом виду цільового призначення земельної ділянки, визначеного відповідно до додатка 8 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 року № 1147.
  • Інформація про земельну ділянку пакетно завантажено до відомостей Державного земельного кадастру (не знайдено геометрію земельної ділянки).
  • Заявник звернувся із заявою щодо надання витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок за минулі роки.
  • Подано невичерпний пакет документів, необхідний для отримання адміністративної послуги, передбачений пунктом 8 до заяви про надання витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, форму якої встановлено в додатку 16 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 року № 1147.
  • Земельна ділянка розташована в іншому адміністративному районі (для земельних ділянок, щодо яких відсутній електронний документ щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, розроблений відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051).
  • Земельна ділянка розташована на деокупованих територіях, на яку втрачено / знищено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель / земельних ділянок.
  • Площа земельної ділянки, що вказана в електронному документі, не збігається з площею земельної ділянки за координатами.
  • Земельна ділянка перетинає межі населеного пункту, відомості щодо яких внесено до Державного земельного кадастру.
  • Відсутні угіддя, що наявні на земельній ділянці (для категорії земель сільськогосподарського призначення).
  • Земельна ділянка вкрита агровиробничими групами ґрунтів не на 100 % площі земельної ділянки (для категорії земель сільськогосподарського призначення).
  • Площа земельної ділянки не збігається з площею угідь, що наявні на земельній ділянці.
  • Наявність арешту / судової заборони щодо вчинення будь-яких дій із земельною ділянкою.
  • Наявність рішення суду про визнання нечинним рішення органу місцевого самоврядування щодо затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
  • Угіддя, що наявні на земельній ділянці, просторово не збігаються із земельною ділянкою (для категорії земель сільськогосподарського призначення).
  • Геометрія земельної ділянки невалідна.
  • Земельна ділянка належить до категорії земель житлової та громадської забудови, відомості щодо цієї категорії земель відсутні в технічній документації з нормативної грошової оцінки земель адміністративного району, яку було розроблено згідно з Порядком нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 серпня 2013 року № 508, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1573/24105 (на час його чинності).
  • Земельна ділянка розташована на тимчасово окупованих територіях або на територіях, на яких ведуться бойові дії.

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про оцінку земель" Статті 20, 23
  • Постанова КМУ від 07.02.2018 №105 «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» пункти постанови
  • Постанова КМУ від 03.11.2021 №1147 Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок пункти постанови
  • Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг" Додаток