Тут надають

якісні послуги!

Центр надання адміністративних послуг

Роздільнянська територіальна громада

Реєстрація місця проживання (перебування) особи


Ідентифікатор послуги: 00040

Повна назва: Реєстрація місця проживання (перебування) особи

Інформація про послугу: ця послуга надається органами місцевого самоврядування.

Строк: Надається у день звернення: 1 день

Вартість: Надається у день звернення: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Надається у день звернення

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 1 день

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; особисто
 • заявник: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • 1. Заява про реєстрацію місця проживання (перебування) 2. Довідка про звернення за захистом в Україні 3. Документи, що підтверджують право на (перебування) в житлі, адреса якого реєструється для перебування 4. Документи, що посвідчують особу законного представника (представника) 5. Документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини.

Умови і випадки надання

Реєстрація місця перебування здійснюється за заявою такої особи, поданою в паперовій формі до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг, за адресою житла будь-якої форми власності.Реєстрація місця перебування здійснюється лише щодо осіб, які звернулися за захистом в Україні в порядку, визначеному Законом України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" на визначений законом строк.Реєстрація місця перебування особи здійснюється в день подання особою або її представником документів.У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються: документ, що посвідчує особу представника; документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами).Документами, які підтверджують право на проживання в житлі, можуть бути ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи.Документами, що підтверджують право на перебування або взяття на облік у спецалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, є довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики.


Результати та способи отримання результату
 • Внесення органом реєстрації до реєстру територіальної громади відомостей про зареєстроване місце перебування особи
 • Строк та вартість надання послуги

  Надається у день звернення

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 1 день

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації місця перебування
  • Подані документи є недійсними або у них містяться недостовірні відомості
  • Для реєстрації звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" стаття 37(1)
  • Закон України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" стаття 20
  • Закон України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні” ст.9
  • Постанова КМУ від 07.02.2022 №265 "Порядок декларування та реєстрації місця проживання (перебування)"