Тут надають

якісні послуги!

Центр надання адміністративних послуг

Роздільнянська територіальна громада

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів


Ідентифікатор послуги: 01117

Повна назва: Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

Інформація про послугу: Розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів проводиться на підставі дозволу. Для отримання такого дозволу потрібно звернутись до суб'єкта надання адміністративної послуги через центр надання адміністративних послуг з необхідним пакетом документів.

Строк: 10 днів (календарні)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 10 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Обласні, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація
 • Центр надання адміністративних послуг за місцем провадження діяльності

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

Умови і випадки надання

Розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів здійснюється - на підставі дозволів, що надаються обласними державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.Для одержання дозволу заявник або уповноважена ним особа подає заяву, в якій повинна міститися така інформація:для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному органу доходів і зборів і має відмітку у паспорті) та згода на обробку персональних даних;про місце розташування рекламного засобу;про підстави набуття права користування цим місцем та строк такого користування.Забороняється розташовувати рекламні засоби: на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів; у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.
Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами.Результати та способи отримання результату
 • Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
 • Відмова у видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 10 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Не повний перелік документів
  • Негативний висновок за результатами проведеної експертизи та обстеження, необхідних для видачі дозволу
  • Наявність на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про рекламу" ст 16
  • Постанова КМУ від 05.12.2012 №1135 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів"